Wolframit, (Fe, Mn)WO4

Wolframit je wolframan železnato-manganatý. Wolframity můžeme chápat jako pevné roztoky dvou krajních složek: wolframanu železnatého zvaného ferberit a wolframanu manganatého – hübneritu.

V přírodě jsou častější wolframity s převahou železa nad manganem, tj. s převahou ferberitové složky. Wolframit je hnědočerný až černý, polokovově lesklý, neprůhledný, dokonale štěpný v jednom směru a poměrně „těžký“ (má vysokou hustotu). Tvoří masivní kusové agregáty, tlustě tabulovité rýhované krystaly, bývá i lupenitý a paprsčitý.

Vyskytuje se především na ložiscích cínu a wolframu, a to společně s kasiteritem. Masivní akumulace tvoří zejména na křemenných žilách tato ložiska doprovázejících. Bývá i v některých pegmatitech, skarnech a zlatonosných žilách. Wolframit je společně se scheelitem významnou rudou wolframu používaného především k legování ocelí a na výrobu žhavicích vláken do žárovek.

Pěkné až 12 cm velké krystaly wolframitu pocházejí z cíno-wolframových ložisek Cínovec v Krušných horách, Panasqueira v Portugalsku a z dolu Quartz Creek v Coloradu v USA. Pěkné ukázky byly nacházeny v Horním Slavkově jjz. od Karlových Varů. Až 25 cm velké krystaly hübneritu pocházejí z Pasto Bueno v Peru. Pěkné ukázky wolframitu (ferberitu, hübneritu) přicházejí na mineralogický trh z Číny, Bolívie a Brazílie.

Zobrazit:

velebil.net