Wulfenit, PbMoO4

Wulfenit je molybdenan olovnatý. Je žlutý, hnědý, oranžový, červený, šedý, modrý i nazelenalý, mastně až diamantově lesklý, průhledný, průsvitný až neprůhledný, křehký. Tvoří tabulkovité nebo pyramidální krystaly, bývá i zrnitý nebo celistvý. Vzniká jako produkt přeměny galenitu na ložiscích olova.

Wulfenit se na několika světových nalezištích vyskytoval nebo vyskytuje v podobě sběratelsky vysoce atraktivních drúz krystalů, které jsou mezi sběrateli minerálů velmi oblíbené a vysoce ceněné. Červené až 3 cm velké krystaly se vyskytovaly v několika olověných dolech v různých částech státu Arizona v USA, slavné jsou zejména ukázky z dolu Red Cloud v La Paz County. Žlutooranžové a červenohnědé až 5 cm velké krystaly pocházejí z dolu Ahumada v Losa Lamentos v Mexiku. Až 10 cm velké žlutošedé tabulky pocházejí z Tsumebu v Namibii.

Drúzy žlutých a žlutohnědých krystalů se vyskytovaly v Bleibergu v Korutanech (Rakousko) a v Mežici ve Slovinsku. Hrubé masivní agregáty ze dvou posledně jmenovaných lokalit byly příležitostně těženy jako surovina molybdenu. V současné době se na sběratelském trhu s minerály objevují drúzy žlutých až 2 cm velkých tence tabulkovitých krystalů z Mibladenu a Touissitu v Maroku.

V roce 1861 byly nalezeny bohaté drúzy tabulkovitých až 1 cm velkých šedých krystalů wulfenitu v dutinách Horní Černojamské rudní žíly v dole Lill v Příbrami. Vzorky z tohoto nálezu se vzápětí dostaly do významných světových muzeí a od té doby je Příbram v literatuře uváděna jako jedno ze světově význačných nalezišť wulfenitu, a to i přesto, že v Příbrami bylo nalezeno jen omezené množství atraktivních ukázek tohoto minerálu.

Zobrazit:

velebil.net