Zirkon, ZrSiO4

Zirkon je silikát zirkonia, obvykle obsahuje i příměs hafnia, uranu, thoria a vzácných zemin. Radioaktivní prvky jsou schopny krystalovou strukturu zirkonu zcela rozbít; takové neuspořádané zirkony bývají někdy nazývány malakon. Je hnědý, žlutohnědý, bezbarvý, světle růžový, zelený, modrý, červený, průsvitný, průhledný až neprůhledný. Je diamantově, skelně až mastně lesklý s lasturnatým až nerovným lomem. Tvoří krátce až dlouze sloupcovité krystaly zakončené pyramidami.

V malých množstvích je v podobě drobných zrn běžnou součástí mnohých vyvřelin (granitů, granodioritů, syenitů, pegmatitů, bazaltů) a přeměněných hornin (fylitů, svorů, rul, granulitů, mramorů). Je odolný, takže po zvětrání matečných hornin se hromadí v říčních i mořských rozsypech, z nichž je těžen (hlavně v Brazílii, Indii a Austrálii) jako surovina zirkonia, hafnia a thoria. Po zpevnění rozsypů v minulých geologických érách se stal součástí mnohých klastických sedimentárních hornin. Používá se také v metalurgii jako tzv. zirkonový slévárenský písek, dále při výrobě žáruvzdorné keramiky, skla, glazur a smaltů. Čisté a průhledné zirkony se používají ve šperkařství jako drahý kámen, zejména oranžový hyacint a žlutý jargon.

Pěkné až 3 cm velké krystaly zirkonu pocházejí z pegmatitů v jižním Norsku, z Miassu a Višněvogorsku na Urale (Rusko) a z poloostrova Kola v Rusku. Až 30 cm dlouhé krystaly byly nalezeny v pegmatitu v Sebastopolu ve státě Ontario v Kanadě. Až 8 cm velké zelené, žluté, hnědé a růžové krystaly drahokamové kvality se těží z říčních písků na Srí Lance, v Barmě a v Thajsku, odkud pocházejí velké modré a bezbarvé krystaly. Pěkné ukázky přicházejí na trh s minerály z Pákistánu. Až 5 mm velké hnědé krystaly zarostlé v granulitu se nacházejí v lomu v Plešovicích jz. od Českých Budějovic.

Zobrazit:

velebil.net