Zlato, Au

Zlato je chemický prvek. V přírodě velmi často obsahuje příměs stříbra, popřípadě i dalších kovů. Je žluté, silně kovově lesklé, kujné a tažné. Tvoří lístkovité, drátkovité nebo zrnité útvary, mechovité, stromečkovité a houbovité agregáty, často je mikroskopicky vtroušené. Krystalovými plochami dobře omezené krystaly tvoří jen vzácně. Zlato je chemicky velmi odolné a v podobě plíšků nebo i valounků se hromadí v náplavech.

Ložiska zlata jsou zpravidla vázána na hydrotermální žíly a žilníky. Zlato je mikroskopicky vtroušeno v křemenných žilkách, jen občas je viditelné i pouhým okem. Po zvětrání matečných hornin se hromadí v sedimentech, takže druhotně se s ním setkáváme v pískovcích a slepencích.

Na území ČR se zlato v minulosti dobývalo v dolech v Jílovém u Prahy, v Roudném jz. od Vlašimi, v Kašperských Horách j. od Sušice, ve Zlatých Horách v. od Jeseníka a jinde. V Jílovém a ve Zlatých Horách byly nacházeny plíšky zlata několik mm velké, zcela výjimečně i větší. Drobné zlatinky, tj. nepatrné plíšky velikosti zlomku milimetru je možné vyrýžovat v řekách a potocích téměř po celých Čechách a na severní Moravě, ovšem zlata je v říčních píscích prakticky vždy jenom pranepatrné množství. Až 1 cm velké dobře omezené krystaly zlata byly nalezeny na ložisku zlata Rosia Montana v Rumunsku. Několik desítek kilogramů těžké valouny zlata byly nalezeny v Austrálii.

Další informace v literatuře

Litochleb J. (1997): Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 4–5, 43–48.

Zobrazit:

velebil.net