foto: Budovy bývalé huti v Komárově, 2003

Obr. 13 – Budovy bývalé huti v Komárově, ve které se zpracovávala železná ruda z Jedové hory.
Foto D. Velebil

foto: Huť Marie v Komárově, 2003

Železnorudná Huť Marie v areálu komárovských železáren.
Foto D. Velebil, 2003

TOPlist