foto: bývalý zámek - dnes pošta a muzeum, 2003

Obr. 16 – Bývalý zámeček v Komárově, postavený v letech 1502–1508 Kunatou Pešíkem a jeho ženou Kateřinou z Vrtby. V zámku se prý nacházel úřad, který spravoval 22 železnorudných hutí na Červeném potoce, na Litavce a jinde (Pazderák 1961). V roce 1857 zde byla údajně provedena poslední tavba cinabaritové rudy z Jedové hory. V roce 1888 byla ruina stavby téměř zcela zbořena a přestavěna na školu se zachovanými relikty původní stavby; dnes pošta a muzeum (2003).  Foto D. Velebil

TOPlist