Schema pecí na tavení cinabaritu: a) topný prostor; b) nádrže s vodou; c) válcové retorty

Obr. 14 – Schema pece na tavení cinabaritu z Jedové hory používané podle Hollundera (1824) na Hořovicku na konci 18. století (Hollunder 1824 – tab. 11, obr. 2 A, B; upravil Kořan 1942).

a) litinová deska s otvory pro válce; a) topný prostor; b) nádrže s vodou; c) válcové retorty. Ruda byla vsázena (s příměsí železných okují jako redukčního činidla – cca 1/4 objemu vsázky; HgS+Fe→Hg+FeS) na železný talíř s otvory, který se nacházel uvnitř válců zhruba v jejich polovině. Prostor nad litinovou deskou byl obložen uhlím; vytavená rtuť protékala otvory v talíři a byla jímána do nádržek s vodou. Do jednoho válce se dávalo asi 80 liber (okolo 40 kg) rudy. V peci s 5 až 6 válci trvala jedna tavba 30 až 36 hodin.

TOPlist