Obrazová příloha

Obrazová část článku o Jedové hoře u Neřežína, jednom ze tří českých historických ložisek těžby cinabaritu (rumělky).


Obr. 1 – Jihovýchodní okolí Komárova, na mapě z roku 1882


Obr. 2 – Jedová hora u Neřežína, pohled od JZObr. 3 – Halda šachty Pecherz


Obr. 4 – Mapa důlních děl na Jedové hoře (Pošepný 1895)Obr. 5 – Geologický profil horninami na Jedové hoře (Králík 1960 in Sattran et al. 1978)


Obr. 6 – Mapa podle Pošepného (1895) navíc se znázorněním profilů geochemického průzkumu a nověji zjištěných poruchObr. 7 – Výřezy z důlní mapy dolu Jedová hora/Giftberg (1862).


Obr. 8 – Baryt – drúza červeně zbarvených krystalůObr. 9 – Krystal barytu


Obr. 10 – Cinabarit, Jedová hora (halda šachty Barbora, 1989)Obr. 11 – Pyrit, Jedová hora – velikost 8 × 6,5 cm


Obr. 12 – Obrázek dolu na Jedové hoře (pohled od JZ) znázorňující jeho podobu z 19. stoletíObr. 13 – Budovy bývalé huti v Komárově


Obr. 14 – Schema pece na tavení cinabaritu z Jedové hory používané podle Hollundera (1824)Obr. 15 – Mapa důlních měr hessenského kurfiřta Friedricha Wilhelma I. na Jedové hoře


Obr. 16 – Bývalý zámeček v Komárově, postavený v letech 1502–1508Obr. 17 – Důl na Jedové hoře podle mapy z 2. poloviny 19. století


Obr. 18 – Vyobrazení části důlních objektů na Jedové hoře (xylografie podle kresby Vojtěcha Brechlera)Obr. 19 – Zatopené ústí dědičné štoly a zbytek haldy na břehu nádrže Záskalská u Neřežína


Obr. 20 – Hornická slavnost na Jedové hoře na fotografii z konce 19. stoletíObr. 21 – Šachta Barbora – Kruhová podezdívka dřevěného kuželu, který zastřešoval žentour


Obr. 22 – Ústí šachty Barbora v r. 2003Obr. 23 – Pohled vzhůru šachtou Barbora


Obr. 24 – Zasypané ústí Nové šachtyObr. 25 – Situace šachet v prostoru jv. od šachty Barbora, podle mapy z doby okolo roku 1880


Obr. 26 – Kostel narození Panny Marie v MrtníkuObr. 27 – Sklípek jedné z bývalých provozních budov dolu na Jedové hoře


velebil.net