výřez z mapy z r. 1900: Dolové míry Václav (Wenzl) a Klára (Clara) ve Svaté
větší mapa (gif 219 KB)

Obr. 14 – Výřez z mapy »Lagerungskarte der Grubenfeldmassen Wenzl und Clara in der Gemeinde Svatá 1 : 5760« přibližně z roku 1900, na níž jsou znázorněny čtyři železnorudné dolové míry Václav a jedna dolová míra Klára ve Svaté, rtuťový důl se pravděpodobně nacházel v prostoru parcely č. 566 (v 19. století majiteli V. Mareš a po něm V. Merhaut); mapa je orientována k jihu (SOA Praha – SDM XII/2).

TOPlist