Mapa rumělkového dolu Jan Evangelista u Svaté (T. A. Pochmann, 1727)
větší mapa (gif 484 KB)

Obr. 9 – Mapa rumělkového dolu Jan Evangelista u Svaté z roku 1727 od T. A. Pochmanna (Ab und Grundt Riess von S. Johannis Evangelisti Zinober gebeudt zu Swata), 30 × 40 cm, Geofond Kutná Hora S12-10/014; SOA Křivoklát fond 4335, fol. 186.

Legenda

G
šachta na hoře u Neumannova domu 13 láter 5 stop 4 couly
H
chodbice 11 láter 7 stop 7 a 3/4 coule
J
tzv. vodní nebo rtuťová šachta, nyní zcela již zavalena, která patrně byla dovedena až na den, možná ovšem, že nadvakráte
O
chodbice 1 látro 2 stopy 2 coule, která podle zprávy Jos. Derla byla ražena zároveň se šachtou lit. G a střídou (důlní chodbou) lit. H a v tomtéž čase
symb. srpek
střída s překopem, která byla ražena až do stařin, na všechny strany 7 láter 4 stopy 7 coulů dlouhá a z ní se v kvartále Trinitátis roku 1725 získalo tolik rumělky, že dala 3 libry 8 lotů přírodní rumělky a 304 liber 11 lotů rtuti
symb. venuše (♀):
dolní štola až po čelbu (znamení +) 36 láter 2 stopy 7 a 1/4 coule dlouhá, na níž ještě dnes se nalézá něco rumělky
"ζ":
je chodbice na ploché a do vrchní rozsedliny, celkem za rok 1726 se tu dobylo 104 liber rumělky a 568 liber 6 lotů rtuti
4
chodbice 5 láter až do stařin
K
stará šachta, kde 3. 3. 1719 se provalila voda a 6 havířů těžce zranila, stojí zcela ve stařinách
symb. marsu(♂):
horní střída na rozsedlině 16 láter 1 stopa 5 a 1/2 coule až po čelbu znamení +, zde se pracuje a zde se objevuje rumělka; čelba na širokém odžilku na sever h 2,6 láter 6 stop 8 a 3/4 coule hnaná černou horninou, poněvadž však zde nebylo nic dobyto, byla opuštěna.
Číslo 1)
čelba na horní štole přes 2 látra dlouhá severního směru (h 10)
2)
větrací šachtice na dolní štole
3)
průzkumná čelba s překopem
4)
průzkumná čelba až na bílou horninu
5)
větrací šachtice na nízkou střídu (dolní)
6)
překop přes 3/4 látra vysoký, na kterém se stále pracuje, nalezly se zde hojné rumělkové rudy
7)
průzkumná čelba z hloubení ražená příčnou černou horninou na sever (h 1) dlouhá 4 látra 4 stopy
8)
první prorážka mezi horním a dolním patrem, kterou může být hornina se shora házena dolů
9)
překop 2 látra dlouhý, kde bylo nalezeno něco rumělky, poněvadž jsou zde stařiny, musí být opuštěn
10)
průzkumná čelba na sever (h 11) dlouhá 2 a 1/2 látra
12)
průzkumná čelba
13)
chodbice ražená v kvartálu Lucie roku 1724 dlouhá 5 láter 3 stopy 1 a 1/4 coule
14)
nová šachta celá v černé hornině 17 láter 3 stopy 5 coulů kolmé hloubky, jde na počvu dědičné štoly
15)
překop ze šachty na dědičnou štolu 5 láter 4 stopy dlouhý
16)
chodbice, která byla ražena pro zlepšení větrání a také pro důlní dopravu 7 láter 3 stopy 6 a 1/2 coule příčnou horninou
17)
dědičná štola od svého ústí až po čelbu značky + dlouhá 153 láter 8 a 1/4 coule ražená příčnou horninou a hluboká po úklonu 31 láter 9 coulů
18)
zde utrpěl Jiří Preisler v kvartále Crucis 1726 škodu, zde mu velmi těžká stěna zlomila levou nohu na třikrát, a protože dvě střídy již dosti daleko do čerstvého pole hnané téměř žádné větrací šachty na tuto délku neměly, proto navrhuji, aby se okamžitě u č. 6 nebo u znamení + vyhloubila větrací šachtice.

Tomáš Pochmann, šichtmistr (in Urban 1957a)

TOPlist