plánek: Rumělkový důl při jjv. okraji Svaté podle stavu z doby po polovině 18. stol.
větší mapa (gif 61 KB)

Obr. 19 – Rumělkový důl při jjv. okraji Svaté podle stavu z doby po polovině 18. století (plánek nezachycuje množství stařin z předchozích období dolování). Stará dědičná štola zhruba sz. směru, jejíž průběh je přibližně znám z Pochmannovy mapy z roku 1727, byla od ústí na čelbu asi 300 m dlouhá. Horní štola a jáma Helena se nacházejí v dolových mírách Sv. Helena; ve stejných mírách se podle Fischerovy mapy z roku 1754 překvapivě nachází i jáma Jan Evangelista hluboká více než 35 m. Kolmá hloubka 1. úklonného hloubení je 4 m; kolmá hloubka 2. úklonného hloubení je 14 m. Jáma Mikuláš v dolových mírách Josef je 22 m hluboká. Výškový rozdíl mezi ústími Staré dolní štoly a Horní štoly je necelých 20 m.

TOPlist