mapa: Pravděpodobná lokalizace rtuťového dolu z 18. století u Svaté
větší mapa (jpg 745 KB)

Obr. 17 – Pravděpodobná lokalizace rtuťového dolu z 18. století u Svaté, která je interpretací vycházející jednak z kreseb na důlních mapách z poloviny 18. století (Fischer 1752, 1754; sine 18. století) a jednak z morfologie terénu v okolí Svaté (v terénu se v místě zakreslení nenacházejí žádné pozůstatky po dolování); situace železnorudných dolů Barbara, Caroli, Wenzl, Bařechov (v provozu po 2. světové válce) a štoly Fridrich; H – hasičská zbrojnice, V – výkop (odkryv) v ordovických horninách (viz obr. 4), h – nálezy masívních vzorků krystalického černošedého hematitu (kusy „krevelové“ rudy jsou běžné na haldách štol Fridrich a Wenzl); objekty v prostoru dolu Wenzl: Z – Zechhaus, D – dům „V depu“, N – „Neťukova studna“. Více na sever od dolu Barbara, blíže k Hudlicím se nacházely ještě železnorudné doly Wilhelm a Ignác.

TOPlist