výřez z důlní mapy: Svatá u Berouna, cca pol. 18. století
větší mapa (gif 266 KB)

Obr. 10 – Svatá u Berouna na výřezu z důlní mapy z doby okolo poloviny 18. století (Abriess oder Horizontal Lage des Mercurial und Zenaber Berggebäude zu Swata in Fürstenberg. Herrschaft Nischburg gelegen.), 41 × 34 cm, Geofond Kutná Hora S12-10/015; SOA Křivoklát fond H 195. Ojekt s oblakem kouře je huť na výrobu rtuti; písmenem A je označena šachta Mikuláš, z níž vede překop sz. směru na starou dědičnou štolu raženou sv. směrem, dobře znázorněnou na Pochmannově mapě z roku 1727 (její délka činila od ústí na čelbu necelých 300 m); věžovitý objekt je zvonice, jejíž zbytky jsou dnes součástí hasičské stanice. Hojné pinky v prostoru obce jsou snad zbytky po kutání želené rudy; stejně jako pinky zakreslené na obou mapách Fischerových z let 17521754.

TOPlist