Uvnitř pyroklastik klabavského souvrství (arenig) a na jejich bázi bývají uloženy malé čočky krevelových rud
větší obrázek (gif 55 KB)

Obr. 5 – Geologický řez proterozoikem a ordovikem u Svaté (Sattran 1980)

Legenda

Svrchní proterozoikum:
  • 1. břidlice, prachovce a droby
  • 2. buližník
Ordovik:
  • 3. vulkanická série (bazalty a pyroklastika)
  • 4. letenské souvrství (droby, pískovce, břidlice)
  • 5. polohy železných rud.

TOPlist