Obec Svatá se nachází v sz. křídle Barrandienu
větší mapa (gif 328 KB)

Obr. 3 – Geologická mapa okolí Svaté (podle Sattrana et al. 1978)

Legenda

Kvartér:
 • 1. písčitohlinité sedimenty
 • 2. hlinitokamenité sedimenty
Ordovik:
 • 3. jílové břidlice bohdaleckého souvrství
 • 4. prachovce zahořanského souvrství
 • 5. jílové břidlice vinického souvrství
 • 6. droby, křemence, břidlice letenského souvrství
 • 7. bazalty a tufy
 • 8. obzory sedimentárních Fe-rud
Svrchní proterozoikum:
 • 9. droby s vložkami břidlic a prachovců
 • 10. břidlice a prachovce
 • 11. silicity
 • 12. tektonika

TOPlist