foto: Halda úvodní štoly železnorudného dolu v dolových mírách Wenzl, 2003

Obr. 16 – Halda úvodní štoly železnorudného dolu v dolových mírách Wenzl (srovnej s obr. 14 a 17) ve Svaté; halda je situována ve v. části Svaté, s. od silnice do Trubína.  Foto D. Velebil, 2003

TOPlist