foto: Terén jižně od Svaté, ústí Horní štoly, 2004

Obr. 6 – Terén jižně od Svaté (pohled od východu); blízko horní hrany svahu se pravděpodobně nacházelo ústí Horní štoly, která je zachycena na důlních mapách J. Ch. Fischera z let 1752 a 1754 (srovnej především s levou horní částí mapy z roku 1754); na snímku je rovněž zachycena zarostlá halda železnorudné štoly Fridrich – od středu snímku vlevo.  Foto D. Velebil, 2004

TOPlist