Výřez z důlní mapy rtuťových dolů u Svaté (J. Ch. Fischer, 1752)
větší mapa (gif 946 KB)

Obr. 11 – Výřez z důlní mapy rtuťových dolů u Svaté od J. Ch. Fischera z roku 1752 (Horizontal u. Profil Riess über das Mercurial u. Cenaber Berggebäude zu Swata Hora zu Fürstenberg. Herrschaft Pürglitz), 60 × 50 cm, Geofond Kutná Hora S12-10/016; SOA Křivoklát fond H 195, fol. 78. Horní pás „čtverců“ znázorňuje dolové míry Jan Evangelista, v prostředním pruhu jsou dolové míry Helena se šachtou Helena a ve spodním pásu jsou dolové míry Josef se šachtou Mikuláš.

Legenda: No. 1 – ústí hoření štoly; 2 – první hloubení; 3 – druhé hloubení; 4 – čelba, kde byly nalezeny bohaté rudy; 5 – v roce 1751 hloubená šachta Mikuláš; 6 – překop, kde se neočekávaně provalila voda ze staré štoly; 7 – stará štola severního směru ukončena předkem a na jihu pokračující až po číslo 8, byly na ní nalezeny železné rudy; 8 – jižní ukončení štoly; 9 – propadlé ústí na staré dědičné štole; 10 – čerpání vody, štola byla vyzmáhána od čísla 10 po číslo 8 a i když zde tvoří velmi ostrý úhel, podařilo se za účelem měření provést prorážku po celé délce štoly. A potom se provedla druhá prorážka mezi jámou Helena (čís. 12) a místem na štole označeným číslem 4. Tím se umožnilo, že se těžba může prováděti bez obtíží a není se co obávati ani nedostatku čerstvého vzduchu. Místo obtížné práce hašplířů se nyní ruda jen veze. Při tom nutno poznamenat, že velké staré dobývky jsou na jih a na západ, a proto budoucí práce se musí obrátit na sever a na východ.  (in Urban 1957a)

TOPlist