Obrazová příloha

Obrazová část článku „Dolování rumělky u obce Svatá“.


Obr. 1 – Mapa širšího okolí Svaté, 1882


Obr. 2 – Obec Svatá při pohledu od východu, 2004Obr. 3 – Geologická mapa okolí Svaté


Obr. 4 – Umělý odkryv ve zvětralých ordovických vulkanoklastických hornináchObr. 5 – Geologický řez proterozoikem a ordovikem u Svaté


Obr. 6 – Terén jižně od SvatéObr. 7 – Situační mapka okolí Svaté zachycující pozůstatky po dolování, tektoniku a umístění některých metalometrických profilů


Obr. 8 – Svatá na výřezu z topografické mapy z roku 1882Obr. 9 – Mapa rumělkového dolu Jan Evangelista u Svaté z roku 1727 od T. A. Pochmanna


Obr. 10 – Svatá u Berouna na výřezu z důlní mapy z doby okolo poloviny 18. stoletíObr. 11 – Výřez z důlní mapy (r. 1752) rtuťových dolů u Svaté od J. Ch. Fischera


Obr. 12 – Výřez z důlní mapy (r. 1754) rtuťových dolů u Svaté od J. Ch. FischeraObr. 13 – Drobné haldy v pásmu železnorudných stařin jz. od Svaté


Obr. 14 – Dolové míry Wenzl a Clara, na mapě přibližně z roku 1900Obr. 15 – Dolová míra Klára a štola Fridrich jižně od Svaté


Obr. 16 – Halda úvodní štoly železnorudného dolu v dolových mírách WenzlObr. 17 – Pravděpodobná lokalizace rtuťového dolu z 18. století u Svaté


Obr. 18 – Pohled na obec Svatá od jihu z prostoru starého rumělkového doluObr. 19 – Rumělkový důl při jjv. okraji Svaté podle stavu z doby po polovině 18. století


Obr. 20 – Svatá na pohlednici z roku 1900 (s vyznačenými objekty železnorudného dolu Wenzl)


velebil.net