Situační mapka okolí Svaté (Sattran et al. 1978)
větší mapa (gif 167 KB)

Obr. 7 – Situační mapka okolí Svaté zachycující pozůstatky po dolování (haldy, propady a některé štoly a šachty), tektoniku a umístění některých metalometrických profilů na lokalitách označených A, B, C. Čerchovanou čárou s písmenem A je naznačeno vedení geologického řezu.

Legenda: siPT – proterozoické silicity (buližníky); bPT – proterozoické břidlice, prachovce a droby; tO – ordovická vulkanická série; Olt – letenské souvrství; Fe – sedimentární železné rudy; Ov – vinické souvrství.  (podle Sattrana et al. 1978)

TOPlist