Svatá na výřezu z topografické mapy z roku 1882

Obr. 8 – Výřez z topografické mapy z roku 1882, na němž je patrné, že ve Svaté se v 19. století nacházely dvě hlavní skupiny domů; na jz. od Obecné (Svatské) skály (kóta 480) je to tzv. černínská (berounská) Svatá a sv. od skály tzv. hudlická Svatá. Přesně je rozdělení Svaté znázorněno již na katastrálních mapách z roku 1840 (sine 1840). Stejné dvě skupiny jsou patrné i na obrázku 10.

TOPlist