foto: Umělý odkryv ve zvětralých ordovických vulkanoklastických horninách, 2004

Obr. 4 – Umělý odkryv ve zvětralých ordovických vulkanoklastických horninách při jižním okraji silnice ze Svaté do Trubína ve východní části Svaté.  Foto M. Velebilová, 2004

TOPlist