Dioptas, CuSiO2(OH)2

Dioptas je silikát (křemičitan) mědi. Jde o minerál spíše vzácný, vyskytující se ve výraznějších ukázkách jen na nemnoha nalezištích na světě. Obvykle tvoří sytě zelené, skelně lesklé dokonale omezené krystaly a jejich drúzy a pro tento svůj atraktivní vzhled je velmi oblíben mezi sběrateli minerálů. Kvalitnější ukázky dioptasu dosahují na trzích s minerály velmi vysokých cen. Bývá též zrnitý a celistvý. Dioptas vzniká obvykle v připovrchových navětralých partiích ložisek mědi v oblastech s aridním klimatem, a to přeměnou právě měděných rud.

V obchodech a na mineralogických burzách se dnes nejčastěji setkáme s drúzami dioptasu z Altyn Tjube v Kazachstánu (krystaly obvyklé velikosti do 1 cm). Donedávna přicházely jeho pěkné ukázky z Tsumebu v Namibii, z Renéville a Mindouli v Kongu a z několika dolů v provincii Katanga (Shaba) v Demokratické republice Kongo (dříve Zair). Krystaly z těchto nalezišť dosahují velikosti až 2 cm.

Zobrazit:

velebil.net