Malachit, Cu2(CO3)(OH)2

Malachit je uhličitan mědi s OH skupinou. Je zelený v různých odstínech od světle zelené po černozelenou, je neprůhledný. Vyskytuje se v podobě práškovitých, zemitých, vrstevnatých, ledvinitých a krápníkovitých agregátů. Méně často tvoří jehlicovité až sloupcovité tmavě zelené skelně lesklé krystaly. V malých množstvích je velmi rozšířený všude tam, kde se vyskytují sulfidy mědi, např. chalkopyrit, jejichž přeměnou vzniká. Tvoří práškovité nálety a povlaky, často ve směsi s velmi příbuzným azuritem, popřípadě i dalšími minerály, např. langitem.

Na některých ložiscích tvoří malachit i větší masivní akumulace, takže dříve byl využíván i jako méně významná ruda mědi. Bohaté vrstevnaté, v řezu páskované agregáty, se používají jako ozdobný kámen. V 19. století přicházely takové na světový trh z ložisek mědi na Urale v Rusku, dnes přicházejí z ložisek mědi v provincii Katanga (Shaba) v Konžské demokratické republice (dříve Belgické Kongo, Zair). Pro ložiska na Urale i v Kongu je typické, že se zde na rozdíl od mnohých jiných nalezišť malachitu vůbec nevyskytuje azurit, a to ani v nepatrných množstvích.

Malachit je v přírodě o něco hojnější než jemu blízký azurit. Azurit ovšem častěji tvoří pěkné krystaly. U nás lze pěkné, paprsčitě vláknité kulovité agregáty obvyklé velikosti do 0,5 cm nalézt v dutinách křemenné žiloviny na haldách starých měděných dolů u Ludvíkova s. od Vrbna pod Pradědem, u Mutěnína v Českém lese a v Borovci s. od Štěpánova nad Svratkou, vjv. od Nového Města na Moravě.

Zobrazit:

velebil.net