Molybdenit, MoS2

Molybdenit je sulfid molybdeničitý. Je modrošedý, silně kovově lesklý, neprůhledný, dokonale štěpný v jednom směru, velmi měkký (píše po papíru). Tvoří lupenité a šupinaté agregáty, vzácněji tvoří dobře omezené, tence až tlustě tabulkovité krystaly. Štěpné lupeny molybdenitu jsou ohebné, neelastické.

Ekonomicky významné akumulace tvoří na amerických ložiscích měděných rud rozptýlených ve vyvřelinách (Bingham, Utah; Climax, Colorado; Cananae, Mexiko). Poměrně často se vyskytuje na ložiscích cínu a wolframu; vyskytuje se také v některých pegmatitech. V malém množství bývá nalézán i na puklinách žul, u nás například v některých lomech v tzv. Středočeském plutonu (Horní Požáry, Kozárovice) a jinde (Žulová, Blansko). Až 5 cm velké lupeny molybdenitu zarostlé v křemeni se vyskytovaly na Krupce s. od Teplic, pěkné lupeny se vyskytovaly také v Horním Slavkově jjz. od Karlových Varů a na Cínovci ssz. od Teplic. Až 15 cm velké krystaly pocházejí z Norska, až 10 cm velké z Austrálie.

Molybdenit je hlavní a téměř jedinou rudou molybdenu a rhenia, které molybdenity někdy obsahují jako příměs (až 0,3 %). Molybden se používá k legování ocelí, v elektrotechnice, na výrobu chemicky odolných slitin; jeho sloučeniny se používají na výrobu barviv, maziv, při zpracování ropy a na výrobu léčiv. Rhenium se používá při výrobě benzínu, toluenu, benzenu, termočlánků, elektrod, vysokoteplotních slitin a k ochrannému pokovení součástek velmi přesné mechaniky.

Zobrazit:

velebil.net