Monazit, CePO4

Monazit je fosfát céru. Obvykle obsahuje příměsi dalších prvků, hlavně thoria (až 12 %) a vzácných zemin. Monazit je žlutý, hnědý, červenohnědý i nazelenalý, skelně, pryskyřičně až voskově lesklý, průsvitný až neprůhledný, dokonale štěpný v jednom směru a nedokonale ve druhém. Má lasturnatý až nerovný lom. Díky obvyklým obsahům thoria a uranu je radioaktivní. Tvoří tabulkovité nebo sloupcovité krystaly a zrnité až celistvé agregáty. V malém množství je v podobě drobných zrn hojný v žulách, rulách a v některých pegmatitech, v nichž může tvořit i větší několikacentimetrové krystaly.

Po zvětrání původních hornin se monazit hromadí v říčních náplavech, z nichž je těžen (hlavně z plážových písků) jako významná surovina prků vzácných zemin a thoria. Průsvitná žlutá zrníčka monazitu velikosti několika desetin milimetru jsou běžnou součástí většiny říčních písků. Zde popisovaný minerál by měl být správně označován jako monazit-(Ce). Mnohem méně hojné jsou v přírodě analogické minerály monazit-(La) a monazit-(Nd), v nichž nad cérem převládá lanthan, respektive neodym.

Až 1 cm velké hnědé tabulky monazitu se vyskytovaly v pegmatitech v okolí Písku. Až 20 cm velké krystaly byly nalezeny v pegmatitech v Mars Hill v Severní Karolině a v Trout Creek Pass v Coloradu v USA. Velké krystaly monazitu pocházejí také z pegmatitů v jižním Norsku, Madagaskaru a z dalších lokalit. Atraktivní ukázky monazitu pocházejí z několika nalezišť minerálů alpské parageneze ve Švýcarsku.

Prvky vzácných zemin, získávaných z monazitů, se využívají při rafinaci ropy, výrobě chemikálií, legování oceli, k barvení skel, smaltů a porcelánu, v laserové technice, elektrotechnice a jaderné technice. Thorium se používá do slitin jaderných reaktorů, sloučeniny thoria se používají v osvětlovací technice, jako katalyzátory a do žáruvzdorných hmot.

Zobrazit:

velebil.net