Psilomelan

Psilomelan je směs oxidů a hydroxidů manganu, tedy směs více minerálních druhů, ovšem obtížně rozlišitelných. Někdy se uvádí, že hlavními složkami psilomelanů bývají minerály hollandit a romanechit. V podobném smyslu jako psilomelan bývají používány také pojmy manganomelan a wad s tím, že obvykle se jimi myslí spíše práškovité a zemité formy „psilomelanů“. Psilomelany často obsahují příměs barya, kobaltu, někdy i wolframu, niklu, vanadu, arsenu či uranu. Psilomelan je šedý, hnědočerný až černý, neprůhledný, matný až polokovově lesklý. Tvoří celistvé, hroznovité, ledvinité či krápníkovité agregáty, konkrece, dendrity, je i zemitý či práškovitý.

Psilomelan vzniká oxidací minerálů manganu v připovrchových oxidačních zónách rudních ložisek nebo usazováním v bažinách a jezerech, popřípadě také tropickým zvětráváním manganem bohatých hornin. Psilomelan je významnou rudou manganu a kobaltu. Spolu s pyrolusitem je hojný jako produkt větrání na žilách s manganovými rudami v Elgersburgu a Illmenau v Durynsku a Eibenstocku, Johanngeorgenstadtu a Breitenbrunnu v Sasku (Německo), kde všude byl jako manganová ruda také těžen. Až 15 cm velké konkrece psilomelanu se vyskytují v třetihorních limonitických pískovcích v Lažánkách – Maršově sz. do Brna.

Zobrazit:

velebil.net