Rodonit, (Mn2+, Ca)5Si5O15

Rodonit (rhodonit) je křemičitan (silikát) manganu, vápníku, popřípadě dalších prvků. Je růžový, červený až hnědočervený, průhledný, průsvitný až neprůhledný. Zvětráváním hnědne a černá (vznikají oxidy manganu). Nejčastěji se vyskytuje v podobě zrnitých až celistvých agregátů, vzácněji tvoří dobře omezené tabulkovité krystaly. Vzniká především na metamorfovaných ložiscích manganových rud a také na některých hydrotermálních žilách.

Rodonit občas slouží jako méně významná a méně hodnotná ruda manganu. Pěkně zbarvené kusy rodonitu se používají jako ozdobný kámen. Leštěnými deskami rodonitu je obložena moskevská stanice metra Majakovskaja. Tamní růžové rodonity pocházejí z ložiska Maloe Sedělnikovo u Sverdlovska na Urale v Rusku. Velké bloky masově červeného rodonitu se těží jako ozdobný kámen také v Cummingtonu v Massachussetts v USA.

Pěkné až 5 cm velké tlustě tabulkovité krystaly pocházejí z ložiska zinku ve Franklinu v New Jersey v USA. Až 10 cm velké červené krystaly pocházejí z olověno-zinkového ložiska Broken Hill v Austrálii. U nás se rodonit vyskytoval ve východní části pyrito-manganového ložiska ve Chvaleticích východně od Kolína, kde tvořil červenohnědé hrubě štěpné agregáty a vzácněji také až 3 cm velké tabulkovité průsvitné krystaly.

Zobrazit:

velebil.net