Skapolit

Jako skapolity označujeme řadu minerálů, křemičitanů především sodíku a vápníku, s proměnlivým chemickým složením. V krystalové struktuře skapolitů se vzájemně zastupují jednak sodík, vápník, draslík a železo a jednak chlor, fluor a skupiny SO4, OH a CO3. Krajní čisté složky skapolitové řady označujeme jako marialit a mejonit, jejichž složení lze vyjádřit chemickými vzorci takto:

Přechodné členy mezi těmito dvěma krajními případy bývají označovány ještě dalšími názvy (dipyr, mizzonit). Pokud neznáme blíže chemické složení konkrétního vzorku minerálu skapolitové řady, použijeme prostě označení skapolit.

Skapolity jsou obvykle bílé nebo světle zelené, žluté, oranžové, růžové, fialové, popřípadě i modré. Bývají neprůhledné až průsvitné či dokonce průhledné, skelně lesklé. Tvoří zrnité, stébelnaté a celistvé agregáty nebo sloupcovité dobře omezené krystaly. Poměrně hojně se vyskytují jako součást metamorfovaných hornin jako jsou některé typy skarnů, erlanů, amfibolitů, mramorů aj. Větší akumulace mohou tvořit v některých typech pegmatitů. Až 30 × 20 cm velké žlutobílé sloupce pocházejí z Eganville v Ontariu v Kanadě. Některé výskyty barevných skapolitů dosahují drahokamové kvality a jsou využívány jako šperkový kámen (např. žluté skapolity z Brazílie a Madagaskaru, žluté a fialové z Tanzánie, žlutohnědé z Keni, bílé, růžové, fialové a žluté z Barmy).

Zobrazit:

velebil.net