Stroncianit, SrCO3

Stroncianit je uhličitan strontnatý. Svým složením i krystalovou strukturou je velmi blízký aragonitu. Je bezbarvý, bílý, šedý, nažloutlý, nazelenalý, někdy též hnědý nebo načervenalý. Nejčastěji je kusový, popřípadě tvoří stébelnaté, vláknité a zemité agregáty. Stroncianit bývá využíván jako surovina na výrobu stroncia a jeho sloučenin, které jsou využívány v pyrotechnice, optice a cukrovarnictví. Ložiskové akumulace stroncianitu jsou vázány na lagunární vápence a jílovce. Občas vzniká i na některých hydrotermálních žilách nebo v dutinách vulkanitů, kde může vzácně tvořit i poměrně dobře omezené krystaly.

Až 1 cm velké ježkovité a sluníčkovité paprsčité agregáty bílé barvy a jejich skupiny tvoří stroncianit na puklinách vápenců v okolí Třince a Českého Těšína. Příležitostně byly pěkné ukázky získávány například na břehu Olše v Třinci-Sosně (u nemocnice, při soutoku Olše z pravostranným potokem).

Zobrazit:

velebil.net